reģistrēties | autorizēties


Kur studēt Latvijā?

2010-10-31 14:39:04 | Zināšanas | Informatīvs | skatījumi: 4266

Šajā rakstā būs dots apskats populārākajām augstākās izglītības mācību iestādēm Latvijā.

 • Latvijas Universitāte

Populārākā universitāte Latvijā. Plašs studiju spektrs. Ļoti aktīvi iesaistās zinātniskajā darbībā.

http://www.lu.lv/par/par/

 • Rīgas Tehniskā universitāte

Otra populārākā universitāte Latvijā. Specializējās tehniskajās specialitātēs. Vienīgā universitāte, kurā var studēt elektroniku, telekomunikācijas, būvniecību, arhitektūru, enerģētiku, mašīnbūvi.

http://www.rtu.lv/content/view/4174/1789/lang,lv/

 • Rīgas Stradiņa universitāte

Specializētā universitāte medicīnas studijām. Iespējams studēt vienā no trim ar medicīnu saistītajām pamata fakultātēm - farmācijas, medicīnas, stomatoloģijas. Iespējams studēt arī sociālajās fakultātēs.

http://www.rsu.lv/par-rsu

 • Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Nosaukums pasaka visu par augstskolu. Iespējams studēt ir arī IT, sociālās lietas, ekonomiku. Studijas notiek Jelgavā.

http://www.llu.lv/?mi=92

 • Banku augstskola

Iespējams, populārākā ar naudas lietām saistītā augstākās izglītības mācību iestāde. Iespējams studēt  biznesa vadību, finanses, banku darbību, kā arī citas lietas.

http://www.ba.lv/studijas/informacija

 • Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

Akadēmijas mērķis ir nodrošināt studijas mūzikas, horeogrāfijas un izglītības zinātņu jomās, humanitārajās un sociālajās zinātnēs, veikt pētījumus mākslas zinātnē, sekmēt māksliniecisko jaunradi, profesionālo mūziķu, horeogrāfu, nozares pedagogu un mākslas zinātnieku sagatavošanu.

http://www.jvlma.lv/latvian/page/875.html

 • Latvijas Jūras akadēmija

Sagatavo topošos jūrniekus - gan inženierus, gan kapteiņus. 

http://www.latja.lv/?page=about

 • Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija

Sagatavo militārpersonas darbam Latvijas armijā. Vienīgā mācību iestāde Latvijā, kurā sagatavo virsniekus.

http://www.naa.mil.lv/lv/Studijas.aspx

 • Latvijas Mākslas akadēmija

Sagatavo jaunos māksliniekus.

http://www.lma.lv/?parent=11

 • Rīgas Ekonomikas augstskola

http://www.sseriga.edu.lv/

 • Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Iespējams, populārākā mācību iestāde, kuru izvēlas Latvijas profesionālie sportisti. Iespējams turpināt sportista karjeru un iegūt augstāko izglītību.

http://www.lspa.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=146&Itemid=27

 • Rīgas Juridiskā augstskola

http://www.rgsl.edu.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=101

 • Ventspils augstskola

Atrodas Ventspilī. Sagatavo IT, Ekonomikas un tulkošanas speciālistus.

http://www.venta.lv/portal/index.php?lang=lv&page=2,0,0,0

 • Vidzemes augstskola

Atrodas Valmierā. Piedāvā vispusīgas studiju iespējas.

http://www.va.lv/lv/velies-studet


Reģistrējieties vai autorizējieties, lai pievienotu atbildi, vērtētu vai ziņotu par neatbilstošu rakstu!


Komentāri:

Pievienojies modernākajam Latvijas ziņu agregātoram

 • Pievieno ziņas un rakstus
 • Komentē un vērtē, raksti atbildes rakstus
 • Seko saviem iemīļotākajiem autoriem
 • Pievieno ziņai atrašanās vietu uz kartes
 • Meklē notikumus, kas notikuši Tev blakus

Reģistrējies izmantojot draugiem.lv pasi vai izveido neatkarīgu lva.lv kontu

lietotājvārds:

atrašanās vieta:

parole:

parole:kļūda!

Autorizējies izmantojot draugiem.lv pasi vai neatkarīgo lva.lv kontu

lietotājvārds:

parole:kļūda!